photo_2021-06-15_00-59-18

شروع کنید تا در کارتان فوق العاده شوید

مجبور نیستید فوق العاده باشید تا کاری را شروع کنید، بلکه باید کاری را شروع کنید تا فوق العاده شوید. یعنی باید قبل از دستیابی به چیزی، کاری را انجام دهید.

باید بدانی کجای زندگی هستید تا بدانید کجا قرار است بروید. ابعاد مختلف زندگی که هر کدام نمایانگر یک بخش از زندگی به شمار می آید؛ شامل موارد زیر است:

  -بعد جسمانی

-بعد خانوادگی

-بعد ذهنی

-بعد مالی

-بعد معنوی

-بعد حرفه ای

-بعد فردی

باید تا حدی در هر کدام از این بخش­های زندگی موفق باشید تا بتوانید رضایت واقعی و موفقیت را تجربه کنید. هر کدام از این ابعاد زندگی در ارتباط با سایر ابعاد هستند. به هر کدام از این بخش ها به چشم اعضای یک گروه نگاه کنید.

 مثال: اگر فقط روی زندگی حرفه ای تمرکز کرده و رشد معنوی و خانوادگی را نادیده بگیرید، در زندگی حرفه ای به اندازه دلخواهتان موفق نخواهید بود. اگر پول زیادی دربیاورید و مراقب سلامت تان نباشید، به یک فرد ثروتمند اما بیمار تبدیل خواهید شد!

 با ارائه فهرست کوتاهی از مشخصه های موفقیت، متوجه خواهید شد که موفقیت از نگاه شما چیست.

1. موفقیت، این است که مراقب خودتان باشید و هر روز صبح با سلامت کامل بیدار شوید.

2. موفقیت، این است که بدانید چه کسی هستید و چه هدفی در زندگی دارید.

3. موفقیت، این است که به خدا ایمان داشته و بدانید جایی هست که می­توانید در روزهای ناامیدی به او رو بیاورید.

4. موفقیت، این است که هر روز وقتی کارتان تمام می­شود و از سر کار به خانه برمی­گردید، بدانید که شغلش خیلی خوبی دارید.

5. موفقیت، این است که اطراف­تان آدم هایی باشند که دوستشان بدارید و آن­ها هم دوست­تان بدارند.

6. موفقیت، این است که امنیت مالی داشته باشید تا بتوانید مخارج ماهیانه­ تان را پرداخت کنید و بدانید که در صورت بروز هر اتفاقی می­توانید امنیت خود و خانواده تان را تامین کنید.

7. موفقیت، این است که بتوانید برای خود سرگرمی­هایی داشته باشید تا به شما لذت و آرامش بدهند.

8. موفقیت، این است که آخر هر شب قبل از خواب، شکرگزار خدا باشید و بگویید: “از این بهتر نمی­شود!”

در این فهرست، می­بینید که موفقیت، فراتر از یک تعریف است و شامل خودتان و دیگران می­شود.